Galeria
Imatges obtingudes per Albert Capell

Canon 300D

CCD