Biblioteca
Un servei molt important que Aster ofereix als seus associats és el de biblioteca, especialitzada en astronomia, astrofísica, meteorologia i astronàutica.

L'Agrupació disposa d'una sala de lectura on es poden consultar els més de mil tres-cents volums amb què compta la nostra Biblioteca.

A més, existeix un sistema de préstec mitjançant el qual es poden disposar de la majoria dels llibres durant quinze dies.

El fons de llibres es troba informatitzat i classifcat. A l'Agrupació disposeu de la base de dades de l'ordinador i de llistats en paper per a una cerca
més còmoda. A la relació de llibres s'indiquen sempre els següents conceptes:En aquest enllaç podeu accedir a una taula completa del fons de llibres de l'Agrupació:


Hemeroteca
L'Agrupació disposa per a lliure consulta dels socis d'un ampli ventall de revistes, tant de l'àmbit professional i comercial com d'aficionats,
dintre del camp de l'Astronomia i la divulgació científica.

Les revistes comercial disponibles són les següents:


També hi ha disponibles nombrosos butlletins, revistes i publicacions d’associacions astronòmiques de l’Estat Espanyol, d'Europa, Amèrica i Àsia.Videoteca
Aster posseeix un fons de vídeos d'Astronomia que s'utilitzen tant per a tasques de divulgació científica com per a activitats de l'Agrupació,
 com per a visionat directe dels seus socis.

Una mostra d'aquest fons és la següent:

CD-DVD
Aster posseeix també un fons de CD's i DVDs d'Astronomia que s'utilitzen tant per a tasques de divulgació científica com per a activitats
de l'Agrupació, com per a visionat directe dels seus socis.

Aquí es mostra una relació dels exemplars més destacats pertanyents al fons de l'Agrupació:

Llegat Comas i Solá
El llegat Comas i Solà consta de la col·lecció completa dels articles d'aquest insigne astrònom català, publicats per l'Acadèmia de Ciències
de Barcelona i custodiats per Aster

Nascut a Barcelona l'any 1868, Josep Comas i Solà va dur a terme una important activitat investigadora i una intensa tasca divulgadora. Descobrí dos cometes (un dels quals duu el seu nom), un estel variable i onze asteroides, un dels quals va batejar amb el nom de Barcelona. Va fer remarcables estudis sobre Mart, Júpiter, Saturn i els estels dobles, estudis de geofísica i de física teòrica, i les seves conferències públiques foren nombrosíssimes.

Cal destacar també que va ser director de l'Observatori Fabra de Barcelona, fundador de la Sociedad Astronómica de España y América, director del Servei de d'Astronomia de la Generalitat i membre d'honor de nombroses Societats Astronòmiques d'arreu d'Europa. En morir (1937), llegà la seva casa i terrenys i els seus valuosos aparells astronòmics a la ciutat de Barcelona.

La col·lecció d'articles escrits per Comas i Solà inclou una primera sèrie d'articles d'astronomia, i una segona sèrie amb articles sobre sismologia i altres temes. L'Agrupació disposa d'una base de dades informatitzada amb el detall d'aquests treballs.

En aquest enllaç podeu accedir a la llista completa dels articles escrits per Comas i Solà:

Llegat Comas i Solà