MAIG 2007 XXXIXè CURS D´INICIACIÓ A L´ASTRONOMIA

 


    Cursos d'Iniciació
Una de les activitats més destacades de l'Agrupació és l'organització de cursos a diferents nivells, impartits per membres de l'Entitat.

Destaca en aquest àmbit el tradicional "Curs d'Iniciació a l'Astronomia", que ja compta amb més de 35 edicions realitzades. Aster també realitza puntualment cursos d'especialització o avançats.

El "Curs d'Iniciació a l'Astronomia", de caràcter anual, va dirigit a qualsevol persona interessada per l'astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la matèria. El temari inclou classes teòriques i pràctiques. A títol orientatiu subjecte a variacions, consta dels següents temes:

Manteniu-vos en contacte amb l'Agrupació per a conèixer els pròxims cursos programats, o bé consulteu el següent enllaç que ofereix la informació de darrera hora sobre les activitats d'Aster.

Fons Gràfic
La nostra col·lecció de més de 2.200 diapositives i altre material gràfic, en continu procés de renovació i d'actualització, constitueix una eina
bàsica per la didàctica de l'Astronomia en els nostres cursos.

Mitjançant sessions de caire audiovisual, els cursetistes poden gaudir de les més recents i espectaculars imatges astronòmiques, al temps que aprofondeixen els seus coneixements sobre el nostre apassionant Univers.

Una mostra descriptiva del nostre fons documental és la següent:

Altres Activitats
A Aster s'organitzen periòdicament diverses activitats pròpies de l'afició a l'astronomia, a les quals hi poden assistir i participar tots els socis que ho desitgin.

Els socis són informats de la convocatòria d'una activitat mitjançant circulars informatives o correu electrònic. Algunes de les activitats més habituals són:

Al següent enllaç s'accedeix a la informació de darrera hora sobre les activitats de l'Agrupació.

Notícies i novetats