A
A
  Activitats 2009, Any Internacional de l'Astronomia
A
Imatges del 2009
A
 Cursos i Tallers 2009
A
 Efemèrides i enllaços
A
 Activitats 2008
A

Imatges 2008

A

ASTER
Agrupació Astronòmica
de Barcelona

Carrer Aragó 141-143, 2-E
08015 Barcelona

 

 

Any Internacionl de l'Astronomia 2009

Exposicions 2009
 
 
Activitats 2008 Exposicions 2008 Conferències i Tallers 2008  

Lluna_José Muñoz

ASTER col·labora en el IYA, any Internacional de l'Astronomia 2009

EXPOSICIONS

Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona

 

IMATGES

Una Comissió s’encarregarà de les tasques de recollida i selecció de fotografies

Les fotografies que s’exposaran quedaran al fons de l’agrupació, com a arxiu històric, amb el vist i plau de l’autor

Dades: es poden presentar
des del dijous 24 de gener del 2008
fins al dijous 27 de març del 2008

Mides: Es poden presentar totes les mides, però preferiblement entre DIN A5 I DIN A2

Format: tots els formats.
Pot ser fotografia química o digital

Presentació: paper, CD, o qualsevol altre suport.

Les que es portin en CD, llapis de memòria, MP3, etc, s’emmagatzemaran temporalment en una carpeta del disc dur de l’ordinador del local per després ser impresses a càrrec de l’Agrupació. Les que es portin ja impresses, les despeses corren a càrrec de l’autor

Marcs: Els marcs també els posarà ASTER. Per donar uniformitat a l’exposició, les persones que portin la fotografia ja impressa, s’hauran de posar en contacte amb el coordinador de la Comissió, José Muñoz, per ser assessorat de com seran les característiques de l’emmarcació

Número de fotografies per soci: no hi ha límits de fotografies, però ASTER es reserva el dret de fer una selecció del nombre de fotografies a exposar, en funció de la quantitat i qualitat de les obres presentades.

Dades: totes les imatges vindran acompanyades de:

  • Nom d’autor **
  • Títol de la fotografia
  • Instrumental
  • Dades tècniques
  • Dades del tractament
  • Data i Lloc
  • Comentaris

Sols el nom d’autor és obligatori, les altres dades són opcionals.
Tota la informació que acompanyeu amb la fotografia, les emmagatzemarà ASTER en un fitxer per poder fer els corresponents cartells informatius de cada fotografia exposada.

Les fotografies que no s’arribin a exposar es tornaran als autors.

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!!

I NO ESPEREU FINS AL DARRER DIA!!!!!

Cordialment,

Barcelona, gener 2009

        La Junta Directiva
        ASTER

INICI

 

 

INICI

En el local social, els nouvinguts reben assessorament directe, tant per part dels membres de la Junta Directiva com per part dels altres socis més veterans, sobre totes les qüestions més relacionades amb el desenvolupament de l'afició. L'adreça del local és:

Carrer Aragó 141-143, 2-E
08015 Barcelona

L'horari d'atenció al soci i d'informació al visitant, així com el telèfon, són els següents:

Dimarts i dijous feiners de 18:30 a 21:00 hores.
Tel: 93.451.44.88


1997-2008 ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona