El Butlletí ASTER
Aster publica periòdicament el butlletí o revista que duu el propi nom de l'Agrupació: "ASTER", el qual constitueix un important nexe d'unió
entre tots els seus membres.

Al butlletí, confeccionat íntegrament a la pròpia Agrupació, s'hi publiquen principalment els treballs aportats pels socis, producte de les seves observacions, però és obert també a col·laboracions externes. El butlletí s'envia gratuïtament no tan sols als socis sinó també a totes les entitats, observatoris i altres associacions astronòmiques amb les que Aster manté intercanvi de publicacions.

També es publiquen a Aster Circulars Informatives que proporcionen al soci informació detallada dels fenòmens més destacats del cel, així com dels diferents programes d'observació.

El butlletí "ASTER" es ve publicant des de gener de 1949. Durant aquest lapse el butlletí ha tingut diversos formats, numeracions i periodicitat, però sense perdre la continuïtat publicativa.

Copyright © Revista ASTER
D.L.: B-22174/70
D.L.: B-24197/81
ISSN: 0212-6036

Index de Números
L'Agrupació disposa d'una base de dades informatitzada amb els continguts de tots els butlletins des del primer número.

La base de dades, consultable a l'ordinador de l'Agrupació, conté els següents camps d’informació:

La numeració dels butlletins s'ajusta a la següent línia temporal:

En aquest enllaç podeu accedir a una taula completa dels continguts dels butlletins ASTER:

Llistat revista Aster
Moments Histórics
Us oferim a continuació una petita selecció de portades del butlletí ASTER des de la seva creació, que recullen més de mig segle
 d'Historia de l'astronomia i de la pròpia Agrupació

 

Gener 1949 (Primer número)

Juny 1949 Descobriment de Nereida nou satel.lit de Neptú

Juliol / Agost 1949 Imaguració del local social d ´Aster

Maig 1995 Mort d´Einstein

Octubre /Desembre 1957 Aster, els primers en detectar el senyal del Sputnik 1


Gener / Juny 1968 El Projecte Apollo

1977 Aster Organitza les primeres Jornades d´Astronomia

Maig / Juny 1986 Visita del cometa Halley

Novembre / Desembre 1990

Gener /Juny 1992 Aster descubreix una SEBD a Júpiter


Juliol / Desembre 1994 Impacte del Shoemaker-Levy 9 sobre Júpiter

Gener / Juny 1998 Aster celebra esls seus 50 anys d´existencia