Corbes de llum d'estels variables

 

Realitzada a través d'una cambra CCD SX-Press (12 bits, 4096 nivells)

Reduides amb FOTOM 4.0

 

Realitzades a través d'una cambra CCD ST4 (8 bits, 256 nivells)

Reduides amb FOTOM 3.0