Diagrama fase/magnitud de la variable V1016 Ori (Theta 1 Ori A)

 

Aquesta variable eclipsant és interessant per diferents motius.

 

El seu període relativament llarg (65,43 dies) i la seva situació (immersa a la nebulosa M42) fa que cada època anual de visibilitat (tardor – hivern) només puguin ser observats tres  mínims.

Per altra banda, la durada de l’eclipsi és de l’ordre de  20 hores, de forma que és impossible en una sola sessió obtenir la corba complerta de llum (caiguda i recuperació).

Per tant, per obtenir  la corba complerta fase/magnitud un observador ha de sobreposar les mesures obtingudes a partir de la observació de diferents mínims.

 

La corba que s’adjunta és el resultat de les observacions visuals del 2 de gener de 1989 i del 16 de febrer i 4 de novembre de 2005. El mínim de 9 de gener i el de 15 de març de 2006 (Orió encara és visible a primeres hores de la nit) van ser inobservables per causa dels núvols.

 

 

La reducció de dades s’ha fet  amb les efemèrides

JD 2442752.022(+/-0.004) + 65.43280(+/-0.00008)xE.

publicades l’any 2000 a The strange case of theta1 Orionis A.  STICKLAND D.J., LLOYD C.  L’article complert es pot trobar al CDS de Strasbourg.