Qui Som

Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona és una entitat privada sense afany de lucre, fundada l'any 1948 i d'àmbit d'actuació circumscrit a Catalunya, que reuneix els afeccionats a l'astronomia i ciències afins, a la que poden pertànyer tant els principiants com els afeccionats més experts, units tots per una mateixa inquietud.
 
L'objectiu d'Aster és clar: apropar el món de l'astronomia als ciutadans de Barcelona i Catalunya, alhora de fomentar el màxim possible l'interès tant pràctic com teòric per aquesta fascinant ciència. Les activitats que es realitzen per assolir aquest objectiu són, bàsicament, la divulgació de l'astronomia utilitzant tots el mitjans possibles i la potenciació de l'observació pràctica en tots els àmbits a l'abast de l'astrònom amateur. A més de dur a terme una important tasca divulgativa, Aster ofereix als seus socis no tan sols uns mitjans materials i uns serveis d'informació, sinó que proporciona la possibilitat de participar activament en les diferents tasques pròpies de l'afeccionat a l'astronomia. Volem encoratjar tothom que tingui interès per l'astronomia, dintre de l'àmbit català en general i barceloní en particular, a que esdevingui soci d'Aster, ja que el contacte amb altres afeccionats és la millor eina per obtenir el màxim benefici de la nostra passió comuna.

  Local Social

Per aconseguir els seus objectius, Aster compta amb un cèntric local social. El local és el punt de reunió de tots els socis, gràcies al qual es poden desenvolupar al màxim les relacions i l'intercanvi d'idees i de coneixements entre els membres de l'Agrupació.

En el local social, els nouvinguts reben assessorament directe, tant per part dels membres de la Junta Directiva com per part dels altres socis més veterans, sobre totes les qüestions més relacionades amb el desenvolupament de l'afició. L'adreça del local és:

Carrer Aragó 141-143, 2-E
08015 Barcelona

L'horari d'atenció al soci i d'informació al visitant, així com el telèfon, són els següents:

Dimarts i Dijous feiners de 18:30 a 21:00 hores.
Tel: 93.451.44.88

 

Contacte amb nolsaltres

 

   Història

Durant els anys 50, Aster destacà per la seva notable activitat tant en les tasques de tipus divulgatiu com en la potenciació de l'observació astronòmica a Catalunya. D'entre aquestes activitats cal mencionar la inauguració l'any 1953 de l'observatori de l'Agrupació, situat a la pròpia seu del Passeig de Gràcia, i la perseverant tasca d'observació i fotografia diària del Sol efectuada des d'aquest durant l'Any Geofísic Internacional de 1958, activitat en la qual Aster participà juntament amb altres institucions, tant professionals com amateurs, d'arreu del món i gràcies a la qual l'Agrupació obtingué gran prestigi.

També cal mencionar la gran activitat que l'Agrupació va desenvolupar durant els últims anys 50 i durant tota la dècada dels 60 en la divulgació i fins i tot en l'experimentació pràctica en el camp de l'astronàutica. Precisament, socis d'Aster foren els primers en sintonitzar, a Europa Occidental i utilitzant tècniques totalment amateurs, el senyal emès pel Sputnik-1.

Les dècades dels anys 70 i 80 van veure el naixement d'activitats tan emblemàtiques per la nostra Entitat com ara el "Curs d'Iniciació a l'Astronomia", de caire anual i dirigit al públic general, o la consolidació d'una xarxa meteorològica amateur a la ciutat de Barcelona. Durant l'any 1976, Aster organitzà les primeres "Jornades d'Astronomia", que amb el temps esdevindrien les "Jornades Estatals d'Astronomia", les quals, organitzades cada dos anys per una Agrupació diferent, reuneixen astrònoms professionals i amateurs d'arreu de l'Estat Espanyol.

Actualment, Aster continua la seva tasca de divulgació i difusió de l'astronomia, l'astrofísica, la meteorologia i l'astronàutica en tots els seus vessants, al temps que segueix desenvolupant programes d'observació i d'investigació amateur, col·laborant activament en els programes proposats per prestigioses associacions d'astrònoms amateurs tant nacionals com internacionals, com ara l' AAVSO (American Association of Variable Star Observers ), la xarxa SONNE d'observadors solars amb seu a Alemanya, l'ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers), la IOTA (International Occultation Timing Association), etc.

Fer-se Soci
Per fer-se soci d'Aster cal omplir l'imprès de sol·licitud que facilitem a Secretaria de l'Agrupació o podeu imprimir el que trobareu tot seguit, i abonar la primera quota segons les tarifes vigents, que podeu consultar trucant a l'Agrupació  Tel: 93.451.44.88

Clicant en el següent enllaç accedireu a l'imprès de sol·licitud d'alta de soci d'Aster. Per imprimir, utilitzeu el botó dret del vostre ratolí:

Per a formalitzar el pagament, es pot utilitzar qualsevol d'aquestes tres opcions:

1. Personalment al Local Social de l'Agrupació, abonant la quota en efectiu o amb xec bancari, i acompanyant la butlleta de sol·licitud degudament cumplimentada. Caldrà mostrar el DNI per contrastar les dades facilitades (si el sol·licitant és menor d'edat, haurà de comparèixer també un dels pares o tutor legal, que igualment haurà de mostrar el seu DNI).

2. Enviant un xec nominatiu a favor d'ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona, juntament amb la butlleta de sol·licitud degudament cumplimentada, i una fotocòpia del DNI (si el sol·licitant és menor d'edat, també cal enviar fotocòpia del DNI d'un dels pares o tutor legal).

3. Pagant la quota mitjançant ingrés o transferència bancària al compte d'Aster a "La Caixa" nº 2100-0900-96-0209971798, i enviar el resguard de l'abonament juntament amb la butlleta de sol·licitud degudament cumplimentada, i una fotocòpia del DNI (si el sol·licitant és menor d'edat, també cal enviar fotocòpia del DNI d'un dels pares o tutor legal).

La qualitat jurídica de Soci serà efectiva no solament pel pagament de la quota, sinó quan la proposta sigui aprovada per la Junta Directiva de l'Agrupació, que es reserva el dret d'admissió. L'admissió serà oportunament comunicada al sol·licitant, que rebrà el carnet acreditatiu.

Confidencialitat de les dades: Aster garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus associats custodiades als seus arxius, i en cap cas en facilitarà informació a un tercer aliè a l'Agrupació, sense consentiment del titular.


Junta Directiva

Presidente:  Jose Muņoz Reales

Vicepresidente:  Josep Ramon Noy

Secretario: Lluis Casamitjana Teixido

Tesorero: Emilio Perez Gomez

Bibliotecario: Joan Conill

Vocales: Vicens Llurba, Mar Lopez , Virgilio Moya Gracia

Webmaster Ramon Naves