Cometes , Asteroids i Meteors

     

Imatges  de Socis

 

   L'observació de cometes i asteroides sempre ha estat de gran interès per l'aficionat. Els cometes mes vistosos sempre són un regal per a la vista i ens solen proporcionar magnífiques imatges , però l'arribada de les càmares CCD ha causat una verdadera revolució en aquest camp , doncs ha permès desenvolupar tècniques com l'astrometria o fotometria , antigament sols a l'abast dels professionals.Gràcies a aquestes tércnicas podrem fins i tot calcular les orbites d'aquests cossos , tan sol amb les nostres mesures astrometriques .

 

 

Enllaços externs  

 

 

   

   

   

 

IAU: Minor Planet Center
Es un organisme internacional,  reconegut per la IAU, encarregat de recopilar las mesures astromètriques  de cometes i asteroids  i  d'efectuar els càlculs d'efemèrides, etc.

Recent MPECs
Són botlletins electrònics en els quals es mostren messures  astromètriques de Cometas, Asteroides, Neos, etc.

The NEO Confirmation Page
Pàgina on apareixen Neos i  cometes descoberts recenment i que necessiten confirmació .

Minor Planet & Comet Ephemeris Service
Pàgina de  efemèrides de qualsevol objecte

Orbital Elements: Observable Unusual Minor Planets
Pàgina per descarregar els paràmetres  orbitals de NEOS, per la majoria de programes (Guide Skymap TheSky.....)

Orbital Elements: Cometes
Pàgina per descarregar els paràmetres orbitals de COMETES, per la majoria de programes (Guide Skymap TheSky.....)

Dates Of Last Observation Of Comets
Pàgina amb les últimes observacions de cometes.

Tornar